Muggles' Guide to Harry Potter/Characters/Alphard Black

Alphard Black
Nhân vật
Giới tínhMale
Màu tócUnknown
Màu mắtUnknown
Gia đìnhBlack Family
Gắn bóUnknown


Tổng quan

sửa

Alphard Black was a pure-blood wizard and a member of the Black Family. He is the uncle of Sirius and Regulus. Much like many members of the family who didn't fit the family ideology, Alphard's name was burned off the tapestry.

Vai trò trong truyện

sửa

While looking at the Black Family tapestry, Sirius notes to Harry that Alphard's name has been blasted off. He suspects that Alphard was removed because he provided Sirius with some gold after the latter ran away from his parent's home in order to get his own place.

Điểm mạnh

sửa

Though we never meet him in person, Alphard must have been a very brave individual to go against his family to assist his runaway nephew.

Điểm yếu

sửa

Relationships with Other Characters

sửa

Sirius seemed to have a good relationship with his uncle, as Alphard helped him get away from his parent's house. He seemed to be one of the few members of the Black Family that Sirius doesn't hold in contempt.

He didn't seem to get along with the rest of his family. At the very least he probably wasn't close with them.

Phân tích

sửa

Câu hỏi

sửa

Các câu hỏi tìm hiểu dưới đây mọi người tự trả lời để hiểu thêm về truyện. Vui lòng không viết câu trả lời vào đây.

  1. Did Alphard have a good relationship with Sirius? Why else would he have been willing to help out his runaway nephew if they didn't have a good relationship?

Greater Picture

sửa
Đọc hết rồi nhưng chưa hiểu kỹ? Dừng ở đây được rồi! Nếu không đọc nhiều hơn, xem tiếp phần bên dưới có thể khiến bạn cảm thấy mất thú vị.