Hóa học đại cương/Phân tử

Phân tửSửa đổi

 
Mô hình phân tử nước H2O

Phân tử là phần tử nhỏ nhất của một chất hóa học tinh khiết mà vẫn còn giữ được thành phần hợp chất hóa học cùng với các tính chất của hợp chất này .

Một Nguyên tử Nước tạo từ hai nguyên tố Hy Dro và một nguyên tố Ô Xy

 

Hai Phân tử Nước tạo từ Nguyên tử Nước như sau

 

Định luật tỷ lệ các chấtSửa đổi

  1. Phân tử được hình thành từ Liên Kết Hóa Học của nhiều Nguyên Tố Hóa Học và có một Công Thức Hóa Học riêng.
  2. Số lượng Phân tử tham gia phản ứng được định bởi một số Nguyên dương ở trước Số nguyên tố