Hóa học đại cương/Nguyên tố hóa chất

Nguyên tố là phần tử nhỏ nhứt tạo nên vật chất

Tính chấtSửa đổi

Mọi Nguyên tố đều có một Tên hóa học , một Ký hiệu hóa học và một Số Nguyên Tố để dể nhận biết theo định dạng tổng quát sau

 

Với

E - Nguyên tố
M - Khối lượng
Z - Số nguyên tố

Thí dụ

Tên của nguyên tố Ký Hiệu Hóa Học, E Số Nguyên Tố , Z
   
Hi Đro    
Ôxy    

Xem ThêmSửa đổi