Hóa học đại cương/Hóa chất

Hóa chất hay chất hóa học được tạo từ một hoặc nhiều nguyên tố liên kết với nhau bằng các liên kết hóa học hay được điều chế bằng cách pha trộn nhiều hóa chất khác lại với nhau theo một phương trình hóa học đả được cân bằng. Mọi hóa chất đều có tên gọi, công thức hóa học và ở một trong 4 trạng thái hữu hình sau Rắn, Lỏng, Khí, Mềm dẻo


Hóa chấtSửa đổi

Hóa chất được chia làm hai nhóm lớn:

Đơn chấtSửa đổi

Đơn chất là hóa chất được cấu tạo từ một loại nguyên tố. Ví dụ như các đơn chất sau đây được tạo từ nguyên tố oxy:

Hóa chất Công thức hóa học Liên kết hóa học
Oxy    
Ozon    

Đa chấtSửa đổi

Đa chất là hóa chất được cấu tạo từ hai loại nguyên tố trở lên. Ví dụ như các hóa chất sau đây là hợp chất:

Hóa chất Công thức hóa học Liên kết hóa học
Nước    
Carbon dioxide    
Sắt(II) oxide    

Hợp chấtSửa đổi

Chất 1 + Chất 2 = Chất 3

Trạng thái của hóa chấtSửa đổi

 
Các trạng thái của hóa chất

Các trạng thái của mọi hóa chất đều ở một trong bốn trạng thái là rắn, lỏng, khí và plasma (riêng trạng thái plasma vô cùng hiếm gặp, hầu như không có trong các hóa chất chúng ta biết, ta thường gặp ba dạng còn lại):

Tên gọi và Ký hiệuSửa đổi

Tên hóa chất Công thức hóa học Liên kết hóa học Trạng thái
Oxy     thể khí
Nước     thể lỏng
Muối ăn     thể rắn

Tham khảoSửa đổi