Chủ đề:Kỹ thuật máy tính

< Khoa học máy tính
< Kỹ thuật điện

Kỹ thuật máy tính
Các sách trong chủ đề này bàn về kỹ thuật máy tính: ngành kết hợp cả kỹ thuật điện và khoa học máy tính. Kỹ thuật máy tính tham gia vào rất nhiều lĩnh vực của tin học, từ việc thiết kế bộ vi xử lý, máy tính cá nhân, siêu máy tính, đến việc thiết kế mạch điện.