Các đời vua Việt Nam/Thời đại Hồng Bàng/nhà Thục

Nước Âu Lạc ( nhà Thục ) tồn tại được 1 đời vua thì nhà Thục sụp đổ. Thủ đô của Âu Lạc nằm ở thành Cổ Loa ( nay nằm ở huyện Đông Anh, Hà Nội )

            An Dương Vương: Sau khi đánh bại Hùng Duệ Vương, Thục Phán lên ngôi và lấy hiệu là An Dương Vương. An Dương Vương trị vì từ năm 257 TCN đến năm 208 TCN.