Các đời vua Việt Nam/Thời đại Hồng Bàng/nước Xích Quỷ

Xích Quỷ là một "liên minh lỏng lẻo" giữa các bộ tộc Bách Việt. Xích Quỷ trải qua 2 đời vua là:

        Kinh Dương Vương: Sau khi được cha ban cho vùng đất phía nam, Lộc Tục lên ngôi, lấy hiệu là Kinh Dương Vương, hoàng hậu là Vụ Tiên Nữ, quốc hiệu là Xích Quỷ. Trị vì từ 2879 TCN đến 2794 TCN.
        Lạc Long Quân: Kế nhiệm Kinh Dương Vương là Sùng Lãm, sau khi lên ngôi lấy hiệu là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy Âu Cơ và có 100 đứa con. Trị vì từ 2793 TCN đến 2525 TCN.