Các đời vua Việt Nam/Thời đại Hồng Bàng/các Vua Hùng

Người con cả trong số những người con của Lạc Long Quân đã lên ngôi vua, đổi tên nước thành Văn Lang, thủ đô ở Phong Châu ( nay là Phú Thọ ). Văn Lang trải qua 16 đời vua là 16 đời Vua Hùng ( 2 đời vua đầu tiên là Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân ). 16 đời Vua Hùng là:

 1. Hùng Lân Vương ( trị vì từ 2524 TCN đến 2253 TCN )
 2. Hùng Hoa Vương ( trị vì từ 2252 TCN đến 1913 TCN )
 3. Hùng Hy Vương ( trị vì từ 1912 TCN đến 1713 TCN )
 4. Hùng Hồn Vương ( trị vì từ 1712 TCN đến 1632 TCN )
 5. Hùng Chiêu Vương ( trị vì từ 1631 TCN đến 1432 TCN )
 6. Hùng Vỹ Vương ( trị vì từ 1431 TCN đến 1332 TCN )
 7. Hùng Định Vương ( trị vì từ 1331 TCN đến 1252 TCN )
 8. Hùng Uy Vương ( trị vì từ 1251 TCN đến 1162 TCN )
 9. Hùng Trinh Vương ( trị vì từ 1161 TCN đến 1055 TCN )
 10. Hùng Vũ Vương ( trị vì từ 1054 TCN đến 969 TCN )
 11. Hùng Việt Vương ( trị vì từ 968 TCN đến 854 TCN )
 12. Hùng Anh Vương ( trị vì từ 853 TCN đến 775 TCN )
 13. Hùng Triệu Vương ( trị vì từ 774 TCN đến 661 TCN )
 14. Hùng Tạo Vương ( trị vì từ 660 TCN đến 569 TCN )
 15. Hùng Nghị Vương ( trị vì từ 568 TCN đến 409 TCN )
 16. Hùng Duệ Vương ( trị vì từ 408 TCN đến 258 TCN )