Các đời vua Việt Nam/Tĩnh Hải Quân

Nhà Đường suy yếu, đây chính là lúc mà độc lập nước ta được thành lập lại. Họ Khúc đã tự xưng là Tĩnh Hải Quân Tiết Độ Sứ. Họ Khúc trải qua 3 đời Tiết Độ Sứ:

  • Khúc Thừa Dụ ( tại vị 905 - 907 )
  • Khúc Hạo ( tại vị 907 - 917 )
  • Khúc Thừa Mỹ ( tại vị 918 - năm 923/ 930 )

Vào đời Khúc Thừa Mỹ, Tĩnh Hải Quân đã bị Nam Hán chiếm.

Dương Đình Nghệ ( tại vị 931 - 937 ), một tướng họ Khúc đã lấy lại độc lập cho nước ta thời đó. Ngô Quyền đã giúp Dương Đình Nghệ vậy nên được tướng Dương gả con gái.

Kiều Công Tiễn ( tại vị 937 - 938 ), một nha tướng của Dương Đình Nghệ đã ám sát ông.

Ngô Quyền biết tin đi chiếm Đại La để bắt Kiều Công Tiễn. Tiễn biết tin thì cầu cứu quân Nam Hán. Nam Hán biết tin thì nhằm cơ hội chiếm Giao Châu ( Tĩnh Hải Quân .) Quân Nam Hán chưa đến thì Ngô Quyền đã giết Tiễn và đặt bẫy ở cửa sông Bạch Đằng.

Tiếp theo xem: Nhà Ngô