Bách khoa toàn thư

Giới thiệuSửa đổi

Các bách khoa toàn thưSửa đổi

Bách khoa toàn thư về Nhân vật

Bách khoa toàn thư về Sinh vật

Bách khoa toàn thư về Hàng không

Bách khoa toàn thư về Thiên văn học

Bách khoa toàn thư về Lịch sử

Bách khoa toàn thư về Địa lý

Bách khoa toàn thư về Đồ vật (tạm trì hoãn)

Bách khoa toàn thư về Ẩm thực

Bách khoa toàn thư về Ngôn ngữ

Bách khoa toàn thư về Hiện tượng

Ghi chúSửa đổi

  • Mỗi bách khoa toàn thư tạo ra phải chứa ít nhất 1.000 mục từ. Nếu số lượng thấp hơn nhiều có thể sẽ phải sáp nhập với các bách khoa toàn thư khác.
  • Mỗi bách khoa toàn thư nếu chứa quá nhiều mục từ có thể tách ra thành bách khoa con và mẹ hoặc 2 bách khoa ngang hàng. Chỉ nghĩ đến việc tách nếu bách khoa toàn thư đã đạt đến ít nhất 10.000 mục từ.