Quachthanh

Gia nhập ngày 29 tháng 9 năm 2007
không có tóm lược sửa đổi
Tôi Tên : '''Quách Trung Thành'''. Đến [http://www.canada.com Canada] năm 1980. Tốt nghiệp Đại Học Manitoba (University of Manitoba) 1984-1988. Với Bằng '''Cử Nhân Kỷ Sư Điện Tử (Bachelor of Science Degree in Electrical Engineering B.Sc.E.E)'''. Hiện đang sinh sống và làm việc tại [http://www.toronto.com Toronto]
 
;==Sở Thích ==
: Sách Truyện,Phim,Âm Nhac,Trò Choi
: Reading, Thiết Kế Trang Mạng, Lập Trình Mạng
 
 
;==Dịch Vụ==
# Thiết kế Trang Mạng HTML, Javascript, CSS,
# Thông Dịch Việt Anh, anh Việt
Người dùng vô danh