Quachthanh

Gia nhập ngày 29 tháng 9 năm 2007
n (Đã hủy sửa đổi của 204.138.232.236 (Thảo luận) quay về phiên bản của 206.130.173.60)
 
== Liên Lạc==
QUACH TRUNG THANH
;Quách: trungKỷ ThànhSư . Cử Nhân Đại Học . B.Sc.E.E. 1984-1988 . University of Manitoba. Canada
:Xem [http://ca.linkedin.com/in/quachthanh Resume] Của Thành
: 433 34 Oxford Street. Toronto,Ontario. M5T 2Y2. Canada
:URL : [http://ca.geocities.com/qtt12003/index.html Trang mạng của Thành]
:Telephone : 416 929 5469
:Email : quach_thanhqtttalker@hotmailgmail.com
 
== Suy Gẩm ==
Người dùng vô danh