Khác biệt giữa các bản “Wikibooks:Bảo quản viên giao diện”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
<br/>
 
<!-- ;Bảo quản viên giao diện tiền nhiệm
''Các bảo quản viên giao diện tiền nhiệm được sắp xếp theo ngày mãn nhiệm của nhiệm kỳ đầu tiên''
{|style="width:100%;"
|-style="background-color:#f5f5f5;"
|style="width:5%;"|'''STT'''
|style="width:25%;"|'''Tên thành viên'''
|style="width:35%;"|'''Nhiệm kỳ 1'''
|style="width:35%;"|'''Nhiệm kỳ 2'''
|-
|1
|Thienhau2003
|27/05/2020 - 27/11/2020
|
| -
|}
|-style="background-color:#f5f5f5;"
|2
|
|
|
|-
|3
|
|
|
|-style="background-color:#f5f5f5;"
|4
|
|
|
|-
|5
|
|
|
|-style="background-color:#f5f5f5;"
|6
|
|
|
|} -->
 
==Tham khảo==