Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành viên:Đức Anh/Nháp 44”

không có tóm lược sửa đổi
(Tạo trang mới với nội dung “<div class="nomobile" style="margin-top:14px;"> <span class="inicio-ticker">'''Thông báo'''</span> <div class="ticker-container"> <div class="ticker-tex…”)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
<div class="ticker-container">
<div class="ticker-text">
{{User:Đức Anh/Nháp 5545}}
</div>
</div>