Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikibooks:Phòng đề xuất/Lưu 1”

n
Đã khóa “Wikibooks:Phòng đề xuất/Lưu 1”: Nội dung lưu trữ cần phải khóa ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn))
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
n (Đã khóa “Wikibooks:Phòng đề xuất/Lưu 1”: Nội dung lưu trữ cần phải khóa ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn)))