Wikibooks:Thỉnh cầu sách

Trang này được sử dụng để mọi người yêu cầu hoặc nhờ viết giúp một cuốn sách nào đó. Xin mời bạn điền vào phía dưới những sách bạn mong muốn. Không chỉ cung cấp tên sách có thể gọi mà bạn nên cung cấp thêm cả định nghĩa, nội dung của cuốn sách. Nên nhớ rằng bạn chỉ được thỉnh cầu những sách mang tính giáo khoa chứ không phải các cuốn sách tiểu thuyết, truyện đọc hoặc những cuốn sách chép từ nội dung cuốn sách khác có trên thị trường.
Sau đây là các thành viên phụ trách mà bạn có thể liên lạc với họ:

Mẫu tạo một yêu cầu:
==Tên sách==
Nội dung của sách ~~~~

Xem thêm

sửa