Wikibooks:Giới hạn trách nhiệm y tế

WIKIBOOKS KHÔNG ĐƯA RA LỜI KHUYÊN Y TẾ

Wikibooks có rất nhiều sách thuộc chủ đề y tế; tuy nhiên, không có một đảm bảo nào rằng các sách đó đúng. Hoàn toàn không có một đảm bảo nào rằng các chỉ dẫn y tế trong các sách Wikibooks cũng như trong các liên kết ngoài được đưa ra trong các sách Wikibooks là đúng, chính xác hay được cập nhật. Phần lớn các sách ở đây được viết, một phần hoặc toàn bộ, bởi những người không chuyên. Ngay cả khi một chỉ dẫn nào đó đúng thì nó cũng có thể không thích hợp với bạn hoặc triệu chứng của bạn.

Các thông tin y khoa được trình bày trên Wikibooks, chỉ, tốt nhất, được xem như một kiến thức tham khảo và không thể thay thế được lời khuyên của một chuyên gia y tế (chẳng hạn như, một bác sĩ / thầy thuốc đã được chứng nhận, một y tá, dược sĩ / nhà hóa học .v.v....) Wikibooks không phải là một bác sĩ.

Không một cộng tác viên, điều hành viên, lập trình viên cũng như một nhà bảo trợ nào của Wikibooks hoặc bất cứ ai khác có liên quan đến Wikibooks sẽ chịu trách nhiệm cho bất cứ kết quả hoặc hậu quả nào do sử dụng hoặc làm theo bất cứ thông tin nào được trình bày trên trang web này.

Không có bất cứ thứ gì trên Wikibooks.org hoặc trên bất kỳ dự án nào của Wikimedia Foundation Inc., có thể được suy diễn, lập luận rằng Wikibooks (cũng như bất cứ dự án Wikimedia Foundation nào) tìm cách hoặc khuyến khích đưa ra một quan điểm y tế hay cách khác tham gia vào nghề y.

Nếu có bất cứ mâu thuẫn nào về ý nghĩa giữa bản Wikibooks:Giới hạn trách nhiệm y tế và bản Wikibooks: Medical disclaimer, bản Wikibooks: Medical disclaimer sẽ được sử dụng trong mọi tranh chấp.