Wikibooks:Chính sách xóa

Đi kèm với việc tạo trang mới, Wikibooks cũng cho phép xóa trang. Tuy nhiên chỉ quản trị viên mới có khả năng xóa và mọi hoạt động xóa phải tuân theo quy định này. Xóa một trang đồng nghĩa với xóa quyền truy cập trang và lịch sử sửa đổi của trang. Các trang đã xóa vẫn có thể khôi phục được nguyên vẹn nội dung và lịch sử, nhưng các quản trị viên đừng vì thế mà xóa một cách ẩu đoảng và xem nhẹ quy định xóa.

Đừng nhầm giữa xóa trang với làm trống trang, việc bạn xóa sạch nội dung của một trang không có nghĩa là bạn xóa đi trang đó. Việc xóa sạch nội dung trang vẫn được coi là một sửa đổi, nhiều khả năng là một sửa đổi phá hoại, vẫn được ghi vào lịch sử trang và bất kỳ cũng có thể lùi sửa.

Lý do xóa

sửa

Trên lý thuyết, cộng đồng có thể xóa một trang với bất cứ lý do gì. Song có 3 thông lệ chung về xóa:

1. Xóa những trang không nên có tại đây, bao gồm quảng cáo, vi phạm bản quyền, nội dung tự sáng tác hay những nội dung đã được hướng dẫn rõ tại trang này.
2. Xóa những trang chất lượng kém, không cần giữ những trang mà chất lượng dưới mức chấp nhận được, như các trang lỗi ngữ pháp, trang nội dung hoàn toàn bằng ngoại ngữ, trang vô nghĩa hay những trang trắng không có nội dung.
3. Xóa vì nhu cầu chính đáng, ví dụ như xóa để hợp nhất nội dung, thay đổi cấu trúc sách, xóa trang nháp cá nhân hoặc xóa với lý do kỹ thuật.

Kiểu xóa

sửa

1. Xóa nhanh

sửa

Xóa nhanh là xóa dựa trên tiêu chí sẵn có không cần qua thảo luận hoặc biểu quyết. Những tiêu chí sẵn có ấy đã được cộng đồng thông qua và sẽ tổng hợp tại Wikibooks:Tiêu chí xóa nhanh. Bảo quản viên được phép sử dụng các tiêu chí này để xem xét xóa, hoặc các thành viên có thể dựa theo đó để yêu cầu xóa trang. Đừng nên hiểu xóa nhanh là xóa một cách chớp nhoáng, bởi vì mục đích sinh ra của xóa nhanh là bỏ qua sự rườm rà về mặt thủ tục để xóa các trang vô nghĩa một cách nhanh gọn.

2. Xóa qua thảo luận

sửa

Xóa qua thảo luận được hiểu là xóa sau khi đã thảo luận một cách kỹ càng mà không vấp phải sự phản đối. Nó có thể là một cuộc thảo luận giữa các quản trị viên, giữa quản trị viên và tác giả sách, hoặc cộng đồng nội bộ của sách.

3. Xóa qua biểu quyết

sửa

Xóa qua biểu quyết được định nghĩa là xóa bằng kết quả của một cuộc biểu quyết cộng đồng. Danh mục tiêu chí xóa nhanh không phù hợp hoặc cuộc thảo luận xóa chưa đủ quy mô có thể dẫn đến việc mở biểu quyết ở quy mô toàn cộng đồng. Mỗi biểu quyết xóa cần mở một trang riêng để lưu trữ lại một cách rõ ràng.

Đối tượng xóa

sửa

1. Xóa sách

sửa

Xóa sách là xóa đi trang gốc cùng toàn bộ trang con. Việc này khá hệ trọng, vì nó có thể liên quan đến việc xóa hàng loạt trang. Có một số sách vẫn có thể xóa theo tiêu chí xóa nhanh, hoặc một số sách kích thước nhỏ có thể để các bảo quản viên thảo luận rồi định đoạt, tuy nhiên với các cuốn sách lớn hơn cần có sự thảo luận thấu đáo của cộng đồng, xa hơn nữa là biểu quyết. Việc xóa sách phải được ghi lại như một nhật trình, bao gồm người quyết định xóa, thời gian xóa và lý do xóa.

2. Xóa trang sách

sửa

Xóa trang sách được hiểu là xóa một trang con nằm trong một sách nào đó. Khác với việc xóa sách, công việc xóa trang sách diễn ra với tần suất cao và ít nhiều có liên quan đến sự phát triển sách. Do vậy, việc xóa trang sách trong hầu hết trường hợp sẽ được trao lại cho nội bộ sách đó xử lý để mọi việc diễn một cách nhanh gọn.

Định đoạt việc xóa

sửa

1. Bởi cộng đồng

sửa

Wikibooks hoạt động dựa trên tiếng nói của cộng đồng. Vì vậy, cộng đồng là nơi có quyền quyết định cao nhất việc xóa hay không tại một cuộc thảo luận hoặc biểu quyết.

2. Bởi bảo quản viên

sửa

Có một số trường hợp bảo quản viên có thể thay mặt cộng đồng đưa ra quyết định xóa trang, bao gồm:

1. Đối tượng thuộc tiêu chí xóa nhanh
2. Sách dưới 10 trang hoặc dưới 1000 byte
3. Trang sách thuộc sách bản thân tham gia

Lưu ý, đây không phải là tiêu chí xóa mà là trường hợp bảo quản viên được phép thay mặt cộng đồng để đưa quyết định xóa nếu có lý do chính đáng. Lý do xóa sẽ nằm ở bản thân bảo quản viên; vì vậy người này cần phải cân nhắc kỹ càng về nhiều mặt (kể cả tiêu chí xóa nhanh) và phải chịu trách nhiệm trước quyết định của mình.