Wikibooks:Hành chính viên

(đổi hướng từ WB:HCV)

Hành chính viên (tiếng Anh: bureaucrat), có giai đoạn mang tên tổng quản lý, là một bảo quản viên "cấp cao hơn". Ngoài việc bảo trì Wikibooks như các bảo quản viên khác, hành chính viên có thêm công cụ gắn cờ "bảo quản viên" cho các thành viên khác theo kết quả bầu chọn bảo quản viên mới và đổi tên thành viên theo yêu cầu

Những công cụ kỹ thuật đặc biệtSửa đổi

Những hành chính viên hiện naySửa đổi

Xem danh sách tự động các bảo quản viên hiện hành tại Đặc biệt:Danh sách thành viên/bureaucrat.

Hiện Wikibooks tiếng Việt chưa có hành chính viên nào.