Vật lý đại cương/Điện/Điện một chiều

Điện một chiềuSửa đổi

Điện Giải[cần dẫn nguồn]Sửa đổi

Phản ứng hóa học giửa hai kim loại và axit tạo ra Điện . Điện giải tạo ra điện không đổi theo thời gian được gọi là Điện DC

Điện giải được dùng tao ra Bình ắc ki cung cấp Điện DC

 

Điện Cực[cần dẫn nguồn]Sửa đổi

Phản ứng hóa học giửa kim loại và axit tạo ra Điện . Điện cực tạo ra điện không đổi theo thời gian được gọi là Điện DC

 
  • Pin thường

Ứng dụng Điện cực được dùng tao ra Điện DC có điện 1.5 - 3.0 V

 
  • Pin Sạc

Pin Sạc có khả năng nạp và nhả điện có thể sử dụng nhiều lần lâu dài . Khi hết điện, chỉ cần mắc nối Điện với Pin sạc để nạp điện để có thể sử dụng tiếp làm giảm lệ phí mua Pin

Quang tuyến điện[cần dẫn nguồn]Sửa đổi

 
 
 
  .  

Tính ChấtSửa đổi

 [cần dẫn nguồn]