Trẻ em:Muôn loài động vật bằng tiếng Anh/Tác giả

Bản tiếng AnhSửa đổi

William R. Wilson, Texas, US - "xixtas"

Bản tiếng ViệtSửa đổi

AmieKim, Doãn Hiệu