Trẻ em:Muôn loài động vật bằng tiếng Anh/Tác giả

Bản tiếng Anh sửa

William R. Wilson, Texas, US - "xixtas"

Bản tiếng Việt sửa

AmieKim, Doãn Hiệu