Quyển sách này nằm trong dự án Wikijunior, thích hợp với trình độ trước khi biết đọc. Mục tiêu của sách là giới thiệu cho các bé một số loại thực phẩm, thức ăn mà các em đã quen hoặc chưa biết. Bố, mẹ, người giám hộ hay giáo viên có thể đọc cho các bé nghe để các em quen dần với các ký tự trong bảng chữ cái .

Măm măm

Lemon.jpgTomato je.jpgKiwi aka.jpg

-- A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V X Y --