Trẻ em:Gia đình thiên nga

Cygnus olor (Küken2) - Arboretum 2011-06-05 14-58-58.JPG
Đây là cuốn album ảnh về một gia đình thiên nga!