Toán ( phần 2 ) - 4 phép tính cơ bản nhất và lịch sử của chúng ( của ĐàoMHà và Toi ten la hai )/Phép nhân

Người Hindu đã dùng cách viết bha (âm tiết đầu của từ bhavita nghĩa là tích) giữa các nhân tử. Năm 1631 William Oughtred (1574-1660) người Anh, đã dùng dấu "×" trong tác phẩm của mình và người ta đã dùng nó cho đến ngày nay.

Dấu "·" Thay cho phép nhân đã được Thomas Harriot (1560-1621) dùng nhưng sau đó người ta ít dùng, chỉ đến khi (năm 1684) Gottfried Wihelm Leibnitz (1.7.1646-4.11.1716) người Đức chấp nhận nó thì người ta mới dùng nhiều. Hiện nay dấu "·" Vẫn được dùng cho phép nhân trong sách giáo khoa của nhiều nước.

Dấu "∩" được Leibniz dùng cho phép nhân và ngày nay dấu này được dùng để chỉ phép giao trong lý thuyết tập hợp.