Thể loại:Trang từ chối nhận tin nhắn

Các trang trong thể loại này đã từ chối nhận tin nhắn từ Thành viên:MediaWiki message delivery, một tài khoản của hệ thống. Các tin nhắn được bỏ qua được ghi vào Đặc biệt:Nhật trình/massmessage.

Thể loại này hiện không có trang sách hay tập tin.