Thể loại:Món ăn theo trạng thái hoàn thành

This category lists books by their completion status. You can indicate a book's status using {{Phát triển/Món ăn}} on its main page.

Use To put a book in
{{Phát triển/Món ăn|100%}} Món ăn đã hoàn thành
{{Phát triển/Món ăn|75%}} Món ăn gần hoàn thành
{{Phát triển/Món ăn|50%}} Món ăn nửa hoàn thành
{{Phát triển/Món ăn|25%}} Món ăn đã hoàn thành một phần
{{Phát triển/Món ăn|0%}} Món ăn mới bắt đầu

Thể loại con

Thể loại này có 7 thể loại con sau, trên tổng số 7 thể loại con.