Thời Hồ và kháng chiến chống Minh

Nhà Hồ thành lậpSửa đổi

Những năm cai trị của nhà HồSửa đổi

Nhà Hồ kháng chiến chống Minh thất bạiSửa đổi

Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợiSửa đổi