Nhà Ngô thành lậpSửa đổi

Loạn 12 sứ quânSửa đổi

Nhà Đinh thành lậpSửa đổi

Nhà Tiền Lê thành lậpSửa đổi

Kháng chiến chống Tống 981Sửa đổi

Sự kết thúc nhà Tiền LêSửa đổi