Thành viên:Lâm Đức Anh/Khu vực

Khu vực
Chức năng Tên
Nơi thảo luận về những vấn đề chung của dự án Phòng thảo luận
Nơi thông báo về những sự kiện diễn ra hoặc sự thay đổi của dự án, bao gồm các thay đổi về kỹ thuật, về quy định, về biểu quyết. Thông báo dự án
Nơi bao gồm BQV, ĐPV và mọi người cùng thảo luận về các vấn đề bảo quản dự án. Quản lý dự án
Nơi những biên tập viên mới có thể đưa ra những thắc mắc của mình về cách biên tập hoặc về dự án, để các thành viên kỳ cựu giải đáp Trợ giúp biên tập
Nơi dành cho tất cả mọi người hỏi đáp các kiến thức mà có lẽ họ chưa tìm thấy tại bất kỳ cuốn sách nào trên wikibooks
Nơi mọi người đề xuất các ý tưởng mới về sách Tòa soạn