Sơ cứu/Trường hợp khẩn cấp về thần kinh

Trường hợp khẩn cấp về thần kinh là một trường hợp y tế khẩn cấp trong đó trạng thái thần kinh và năng lực thần kinh của nạn nhân bị tổn hại hoặc suy giảm so với mức được xem là bình thường.

Nguyên nhân

sửa

Nguyên tác nhân gây trường hợp khẩn cấp về thần kinh rất phức tạp và mỗi nạn nhân lại có một tác nhân khác nhau.

Thường trường hợp khẩn cấp này được gây ra bời một chấn thương thể xác, như sốc hoặc chấn thương não bộ, tuy nhiên cũng đôi khi trường hợp khẩn cấp này tự xảy ra.

Điều trị

sửa

Trong điều trị, sự hỗ trợ của chuyên gia về sức khỏe tâm thần luôn là tốt nhất.

Xem thêm

sửa