Sơ cứu/Những việc cần làm

Hiện việc cần làm nhất là dịch xong quyển này. Để tránh bị trùng nhau (tức nhiều thành viên dịch một phần cùng một lúc), bạn có thể nêu rõ bạn sẽ dịch phần nào tại đây. AmieKim 01:41, ngày 28 tháng 12 năm 2012 (UTC)