Sách lượng giác/Đường thẳng

Định nghỉa Eucleur sửa

Theo Eucleur

Đường thẳng là một đường nối liền giửa 2 điểm tạo từ nhiều đoạn thẳng
 


Hàm số đường thẳng sửa

 

Hàm số đại số sửa

Theo Euclid, qua bất kỳ 2 điểm   , ta có thể vẻ một đường thẳng có độ dóc đường thẳng

 

Hàm số đường thẳng

 
 

Hàm số lượng giác sửa

Đường thẳng nghiêng được xem như đường thẳng có một độ dài nghiêng ở một góc độ

 
 
 

Phương trình đường thẳng sửa

Phương trình đường thẳng có dạng tổng quát

 

Giải phương trình

 
 

Nghiệm số phương trình

 

Vector đường thẳng sửa

Vector đường thẳng là một đường thẳng có hướng và có một độ dài . Vectơ đường thẳng có ký hiệu Vector . Thí dụ, Vector  

 


Vector đường thẳng có thể biểu diển tổng quát như sau

 

Có đường dài

 

Vector 1 đơn vị

 


Vector đường thẳng ngang

 

Vecto đường thẳng dọc

 

Vecto đường thẳng nghiêng

 

Hai đường thẳng vuông góc sửa

Khi hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm tạo nên một góc vuông 90o sẻ tạo ra hai Đường thẳng vuông góc với nhau . Hai đường thẳng vuông góc có ký hiệu   . Thí du, đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng CD

 
 

Tính chất 2 đường thẳng vuông góc

Góc B đỏ = Góc B xanh = 90o
Góc B đỏ + Góc B xanh = 90o + 90o = 180o
Góc B đỏ = 180o - Góc B xanh
Góc B xanh = 180o - Góc B đỏ

Hai đường thẳng song song sửa

Khi hai đường thẳng không cắt nhau tại bất ký một điểm sẻ tạo ra hai Đường thẳng song song . Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung . Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song

A ------------- B
C ------------- D


Ký hiệu đường thẳng song song  

AB // CD