Sách hình học/Hình đa giác/Hình tròn


Với
R - Bán kính vòng tròn
D - Đường kính vòng tròn
O - Tâm của đường tròn


Chu vi , Diện tích , Thể tích sửa

Chu vi  
Diện tích   hay  
Thể tích

Hàm số hình tròn hệ số thực sửa

Hình tròn bán kín Z đơn vị (R=Z)    
Hình tròn bán kín 1 đơn vị (R=1)    
 
   
 

Hàm số hình tròn hệ số phức sửa

Hình tròn hệ số phức Hình Hàm số toán
Hình tròn bán kín Z đơn vị (R=Z)    
 
 

Hình tròn bán kín 1 đơn vị (R=1)

 
 
 
 

Phương trình đường tròn sửa

 

Phương trình hình tròn hệ số thực sửa

Dạng tổng quát

 

Giải phương trình

 
 

Phương trình hình tròn hệ số phức sửa

Dạng tổng quát

 

Giải phương trình

 
 
 

Vectơ đường tròn sửa

Đường tròn hệ số thực sửa

 
 
 

Với

 
 
 
 

Đường tròn hệ số thực sửa

 


Ứng dụng sửa