Sách hình học/Hình đa giác/Hình thang

Chu vi, Diện tích , Thể tích sửa

 

Hình thang có các tính chất sau

Chu vi Tổng của các cạnh  
Diện tích Chiều cao x trung bình cộng của hai cạnh đáy  
Thể tích Cạnh dài x Cạnh ngắn x chiều cao  

Tính chất sửa

Trong hình thang thì có:

  1. Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau
  2. Hai góc kề một cạnh bên của hình thang có tổng bằng 180°
  3. Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau