Sách hình học/Hình đa giác/Hình tam giác vuông cân

Tam giác vuông cân là một tam giác có 2 cạnh bằng nhau với một góc vuông nằm giữa 2 cạnh bằng nhau.

Chu vi Diện tích Thể tích sửa


Chu vi

 
Diện tích  
Thể tích