Sách giải tích/Ứng dụng toán giải tích

Tính toán Chuyển độngSửa đổi

Chuyển động v a s
Chuyển động cong        
Chuyển động thẳng ngang        
Chuyển động thẳng dọc        
Chuyển động thẳng nghiêng      
Chuyển động thẳng nghiêng        


Tính toán SóngSửa đổi

Phương trình và hàm số sóng sinSửa đổi

 

Phương trình sóng sin

 

Có nghiệm là hàm số sóng sin

 
 
n ≥ 2

Dao động sóng sinSửa đổi

Dao động sóng Hình Công thức Phương trình dao động sóng Hàm số sóng
Dao động lò xo lên xuống  
 
 
 
 
 
 
   
 

Dao động lò xo qua lại

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Dao động con lắc đong đưa

 

 
 
 

 

 
 

Tính toán ĐiệnSửa đổi

Điện

 
 
 
 
 


Điện tù cảm ứng trong cuộn từ của N vòng tròn dẫn điện

 


Điện trường

 
 
 


Từ trường

 
 
 

Định luật điện từSửa đổi

Các Định luật điện từ được phát triển bởi nhiều nhà khoa học gia

         


Định luật Coulomb  
Định luật Ampere  
Định luật Gauss  
 
Định luật Lentz  
Định luật Faraday  
Định luật Maxwell-Ampere  
 
Phương trình Điện từ Maxwell

Phương trình MaxwellSửa đổi

Phương trình điện từ nhểmSửa đổi

Phương trình Maxwell gồm có 4 phương trình đạo hàm điện từ sau

Tên Dạng phương trình vi phân Dạng tích phân
Định luật Gauss:    
Đinh luật Gauss cho từ trường
(sự không tồn tại của từ tích):
   
Định luật Faraday cho từ trường:    
Định luật Ampere
(với sự bổ sung của Maxwell):
   

Phương trình sóng điện từSửa đổi