Sách giải tích/Ứng dụng toán giải tích

Tóan hàm số sửa

Thay đổi biến số sửa

Thay đổi biến số x  
Thay đổi biến số y  

Biến đổi hàm số sửa

Biến đổi hàm số  

Đạo hàm sửa

Đạo hàm  v  

Tích phân sửa

Tích phân xác định    
Tích phân bất định    

Hoa"n chuyển tích phân sửa

     
     
     
     


Chuyển động cong sửa

 

Tính chất sửa

Tính Chất Chuyển Động Ký Hiệu Công Thức
Vận tốc    
Gia tốc    
Đường dài    
Lực    
Năng lực    

Thí dụ sửa

Chuyển Động v a s
Cong        
Thẳng nghiêng        
Thẳng nghiêng        
Thẳng ngang        
Thẳng dọc        


Dao động sóng sin dọc của lò xo sửa

Phương trình dao động sóng

 

Hàm số sóng

 
 
 

Dao động sóng sin ngnag của lò xo sửa

Phương trình dao động sóng

 

Hàm số sóng

 
 
 

Dao động sóng sin nghiêng của con lắc sửa

Phương trình dao động sóng

 

Hàm số sóng

 
 
 

Chuyển động sóng sửa

Phương trình đạo hàm sóng bậc n sửa

Với phương trình dạo hàm bậc hai có dạng tổng quát sau

 

Phương trình được viết dưới dạng phương trình sóng như sau

 

Dùng hoán đổi tích phân Laplace ta có

 
 
 

Nghiệm của phương trình trên

 
  .
  

Phương trình đạo hàm sóng bậc 2 sửa

Với phương trình dạo hàm bậc hai có dạng tổng quát sau

 
 

Dùng hoán chuyển Laplace, ta có

 
 

Giải phương trình trên cho 3 nghiệm số sau

Với   .  

 

Với   >   .  

 

Với   <   .  

 

Với

 
 
 
 
 

Động lượng sửa

 
 

Chuyển động thẳng nghiêng sửa

 
 

Chuyển động tròn sửa

 
 


 
 

Điện nhiệt sửa

Nhiệt nội sửa

Điện trở  
Cuộn từ  
Tụ điện  

Nhiệt ngoại sửa

Điện từ sửa

Điện sửa