Sách giải tích/Điện từ

Định luật điện từSửa đổi

Các Định luật điện từ được phát triển bởi nhiều nhà khoa học gia

         


Định luật Coulomb  
Định luật Ampere  
Định luật Gauss  
 
Định luật Lentz  
Định luật Faraday  
Định luật Maxwell-Ampere  
 
Phương trình Điện từ Maxwell

Phương trình MaxwellSửa đổi

Phương trình Maxwell gồm có 4 phương trình đạo hàm điện từ sau

Tên Dạng phương trình vi phân Dạng tích phân
Định luật Gauss:    
Đinh luật Gauss cho từ trường
(sự không tồn tại của từ tích):
   
Định luật Faraday cho từ trường:    
Định luật Ampere
(với sự bổ sung của Maxwell):