Sách danh ngôn danh nhân/Danh ngôn Tôn tử

Chinh chiến

sửa
  • Bất chiến tự nhiên thành
Không đánh vẫn thắng


  • Tự dưỏng mình để giành thắng lợi


  • Tri kỷ tri bỉ , bách chiến bách thắng
Biết hình biết ta, trăm trận trăm thắng


  • Biết người biết ta, trăm trận không nguy
Không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua
Không biết người, không biết ta, mọi trận đều bại.


  • Người dày dạn trận mạc không nổi giận,
Người biết cách chiến thắng không sợ hãi
Người thông thái thắng trước khi chiến đấu
Còn kẻ ngu muội chiến đấu để thắng.

Tác chiến

sửa
  • Ra lệnh thì dùng văn, trị an thì dùng võ


  • Tiên phát chế nhân
Ra tay trước thắng địch


  • Tác chiến bất ngờ
Tấn công khi địch không đề phòng


  • Lộng giả thành chân . hư hư , thực thực
Biển giả thành thật . Biến that thành giả


  • Lúc nhanh thì như gió cuốn . Lúc chậm rãi như rừng sâu . Lúc tấn công như lửa cháy . Lúc phòng ngự như núi đá . Tránh chỗ mạnh đánh vào chỗ yếu . Tránh chỗ thực đánh vào chỗ hư