Sách công thức/Sách công thức Vật lý/Công thức Điện/Điện loại

Điện có 2 loại Điện DC và Điện AC .

Điện DC

sửa

Điện DC có điện thế không đổi theo thời gian được tạo ra từ nhiều nguồn phát điện như Điện giải , Điện cực , Quang tuyến nhiệt điện và Biến điện AC ra điện DC . Điện DC thông thường được tìm thấy ở Pin, Ắc quy, Pin mặt trời có Điện thế khoảng 1.5 V đến 12 V .

Ký hiệu   và Công thức toán  
Nguồn điện Hình Công thức Ứng dụng
Điện giải     Bình ắc quy
Điện cực     Pin cục
Quang tuyến nhiệt điện     Pin mặt trời

Biến điện AC ra điện DC
 
 

Điện AC

sửa

Điện AC hay Điện hai chiều có điện thế thay đổi theo thời gian của một sóng sin đều .

Ký hiệu   và co^ng thức toán  


Điện AC được tạo ra từ máy phát điện AC có Điện thế 120V - 60 Hz . Điện AC được tạo ra từ máy phát điện AC có cấu tạo sau

  

Điện thế thường dùng trong tính toán điện

 
Điện thế đỉnh  
Điện thế giửa 2 đỉnh  
Điện thế trung bình  
Điện thế hửu hiệu