Khổng giáo (Confucus) là một tôn giáo cổ ở Trung Quốc . Khổng giáo còn được gọi là Nho giáo do Khổng tử sáng lập rất thịnh hành ở thời Hán Vũ Đế ở thế kỷ IV trước Công nguyên. Khổng giáo đả trở thành hệ thống tư tưởng chính thống cả về chính trị và đạo đức của Trung Hoa trong hơn 2.000 năm và đả phát triển đến các nước ở châu Á khác như Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam.