Bộ biến điện một công cụ điện từ có công dụng trong việc Dẩn điện , Tăng điện , Giảm điện

Cấu tạo Sửa đổi

Biến thế được tạo từ 2 cuộn từ quấn quanh vòng vuông sắt như sau

 

Tỉ lệ điện thế xuất nhập Sửa đổi

 

Điện thế xuất

 

Chức năng Sửa đổi

Biến thế có công dụng tăng , giảm và dẩn điện

Dẩn điện -  
Tăng điện -  
Giảm điện -