Toán tỉ lệSửa đổi

  khi  
  khi  
  khi  

Toán đơn giản phân sốSửa đổi

  khi  

Toán hổn sốSửa đổi

 

Toán phân số nghịchSửa đổi

phân số nghịch của phân số  

 


Toán cộng trừ nhân chia 2 phân sốSửa đổi

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  


 1.  
 2.  
 3.  
 4.  


 1.  
 2.  
 3.  
 4.