Cái muỗng này khoảng 15ml

Muỗng canh là một đơn vị đo lường, khoảng 15ml.