Xin hãy viết thêm thông tin cho loại nguyên liệu này

Kiwi là một thứ quả được nhiều người ưa chuộng.

Kiwi (Actinidia chinensis) 1 Luc Viatour edit.jpg