Muggles' Guide to Harry Potter/Magic/Bundimun

Bundimun
Phép thuật
KiểuCreature
Nội dungFungus-like, many legs
Xuất hiện lần đầuFantastic Beasts and Where to Find Them


Tổng quan

sửa

A Bundimun is a wizard's pest with many spindly legs. It resembles fungus.

Extended Description

sửa
Mới bắt đầu đọc Harry Potter? Dừng ở đây được rồi! Xem tiếp nội dung phía dưới có thể sẽ làm bạn mất hứng thú khi bắt đầu đọc truyện.

Bundimuns are found worldwide. Bundimuns are known as a house pest, destroying the house from the inside out. Unless an exterminator is called in, a house infested with Bundimuns could collapse on itself.