MediaWiki:Deletereason-dropdown

 • Trang sách
  • Thể loại "Cá biệt"
  • Phá hoại
  • Tên sai
  • Vi phạm bản quyền
  • Sai dự án
  • Viết linh tinh
  • Nội dung không giải thích đề tài
  • Không thuộc về sách nào
  • Không có nội dung tiếng Việt
  • Tên trang viết sai chính tả, đã di chuyển
  • Quảng cáo
  • Tác giả yêu cầu xóa hay tẩy trống
  • Vi phạm bản quyền quá 1 tháng
  • Sao chép từ trang mạng khác
  • Chất lượng kém quá 7 ngày
  • Trang sách chất lượng kém
  • Không phải là nội dung thảo luận
  • Trang đổi hướng sai
  • Bản mẫu không còn cần thiết
  • Trang đổi hướng không còn cần thiết
  • Trang không còn cần thiết
  • Sắp xếp lại sách
  • Xóa theo biểu quyết
  • Trang liên quan đến trang không còn tồn tại
 • Tập tin
  • Thiếu thông tin bản quyền hay nguồn gốc quá 7 ngày
  • Tập tin không tự do, không sử dụng trong sách nào
  • Giấy phép vô lý