Lịch sử châu Âu/Phong trào cải cách tôn giáo


Lịch sử châu Âu: 00 · 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14

Trong thời kỳ lịch sử châu Âu này, nhà thờ Công giáo, vốn đã trở nên giàu có và quyền lực, bị giám sát chặt chẽ. Trong hơn một nghìn năm, tôn giáo Thiên chúa giáo đã gắn kết các quốc gia châu Âu với nhau bất chấp sự khác biệt về ngôn ngữ và phong tục. Sức mạnh lan tỏa của nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người từ vua đến thường dân. Một trong những nguyên lý Cơ đốc giáo chính là sự giàu có nên được sử dụng để giảm bớt đau khổ và nghèo đói và các quỹ tiền tệ của nhà thờ ở đó đặc biệt vì lý do đó. Quyền lực trung tâm của nhà thờ đã ở Rome hơn một nghìn năm và sự tập trung quyền lực và tiền bạc này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu nguyên lý này có được đáp ứng hay không. Theo nhiều khía cạnh, các quốc gia Bắc Âu cảm thấy như thể quyền lực của Giáo hoàng bây giờ là một công việc kinh doanh của Giáo hoàng. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng nhà thờ Công giáo luôn là thể chế thống trị ở các nước Nam Âu và về mặt đó, cuộc Cải cách có thể được mô tả là sự trỗi dậy của một hình thức Cơ đốc giáo duy nhất ở Bắc Âu. Cho dù mục đích của nó là đưa nhà thờ trở lại với sứ điệp của Chúa Giê-su Christ hay chỉ đơn giản là một phản ứng có động cơ chính trị và khu vực đối với sự tập trung của cải và quyền lực của Giáo hoàng vẫn là một câu hỏi gây chia rẽ mọi người.

Spread of Protestantism During the 1500s

Nguyên nhân của cuộc cải cách Tin lành

sửa

Cáo buộc tham nhũng

sửa

Việc mua các văn phòng nhà thờ (những người hưởng lợi) và nắm giữ nhiều văn phòng (đa nguyên) đã trở nên phổ biến trong thời kỳ này. Cũng như việc bán sự ham mê hoặc sự tha thứ từ Chúa. Đối với một số người theo đạo thiên chúa, đây là bằng chứng cho thấy nhà thờ đã trở nên hư hỏng. Các giáo hoàng và giám mục bị buộc tội là đã bận rộn với việc kiếm của cải hơn là quan tâm đến các vấn đề của giáo hội. Việc miễn thuế và phí phạm pháp luật mà họ được hưởng khiến nhiều người tin rằng họ có thể khai thác vị trí của mình vì lợi ích của mình. Các giáo sĩ bị buộc tội phớt lờ thông điệp của nhà thờ về sự độc thân của linh mục và sự nghèo khó, do đó làm suy yếu thẩm quyền đạo đức của nhà thờ. Những lời buộc tội này cuối cùng đã trở thành một "cuộc biểu tình" chống lại quyền lực của Giáo hoàng và sự lạm dụng của giáo sĩ.

Các phản ứng đối với sự tham nhũng của nhà thờ

sửa

Những cáo buộc lạm dụng quyền lực này đã khiến một số người kêu gọi thay đổi. Một số giáo sĩ và quốc vương phẫn nộ với phần mười (một tỷ lệ trong tổng số tiền mà nhà thờ thu được) mà họ trả cho nhà thờ Công giáo trung tâm ở Ý. Nhà thờ Công giáo đã trở thành một chủ đất lớn trên toàn châu Âu và quyền sở hữu diện tích đất rộng rãi của các dòng tu, nhà thờ, tu viện và thánh đường đã không được chú ý. Với đất đai là quyền lực chính trị và đối với bất kỳ vị vua hay lãnh chúa nào mà các giáo sĩ của chính họ trì hoãn trước một cơ quan ngoại bang; vấn đề bây giờ là chính trị hơn là tôn giáo. Vấn đề cũng nảy sinh về việc sử dụng kinh thánh Latinh. Đó là thông lệ tiêu chuẩn để tiến hành đại chúng bằng tiếng Latinh mặc dù vào thời kỳ này, tiếng Latinh đã đạt được bản chất cổ xưa của một ngôn ngữ đã chết. Mặc dù tiếng Latinh vẫn là ngôn ngữ của các ấn phẩm học thuật; Việc sử dụng nó trong quần chúng đã bị nghi ngờ về cơ sở truyền giáo. Thông điệp của Đấng Christ sẽ được phục vụ tốt hơn nếu sử dụng ngôn ngữ của hội thánh. Việc phát minh ra máy in, sự suy giảm của tiếng Latinh và nhu cầu cho phép hội thánh nghe thánh lễ bằng tiếng bản địa đã dẫn đến sự đoạn tuyệt với truyền thống Cơ đốc giáo.Nói chung, cải cách Thiên Chúa giáo là một quan điểm của Châu Âu, là do những người Lợi dụng Thiên Chúa giáo để tham nhũng. NHưng chúa nói rằng: "Không bởi ta thì không ai được đến cùng Cha"

Key Persons of the Reformation

sửa

From 1521 to 1555, Protestantism spread across Europe. The Reformation started as a religious movement, but became political, and as a result had economic and social impacts.

 
Luther at age 46 (Lucas Cranach the Elder, 1529)

Martin Luther (1486-1546)

sửa

Although there were some minor individual outbreaks such as that of John Wycliffe, a young German monk, called Martin Luther was the first to force the issue of the immorality of Church corruption. Disillusioned with the Church, Luther questioned the idea of good works for salvation, including prayers, fasting, and particularly indulgences.

95 Theses

sửa

In 1517, Luther posted his 95 Theses, though it is debated whether these were nailed to Wittenburg's All Saint's Church, known as Schlosskirche, meaning Castle Church, or his church door. These theses attacked the ideas of salvation through works, the sale of indulgences, and the collection of wealth by the papacy. He formally requested a public debate to settle the issue.

Excommunication

sửa

Pope Leo X demanded that Luther stop preaching, which Luther refused. He was excommunicated because he did not recant his statements and allegations about indulgences and immoral salvation. He said only scripture can show what the pope has done is ok. excommunicated in 1520; he burned the announcement in front of a cheering crowd.

Diet of Worms

sửa

Luther was demanded by the Holy Roman Emperor Charles to appear before the Diet of Worms in 1521; Luther did not back down from his stance, and was declared a heretic. The Edicts of Worms declared Luther an outlaw and heretic, giving anyone permission to kill Luther without recourse. Due to Luther's popularity in Germany, this could not be enforced.

Lutheranism

sửa

Lutheranism stresses education for all, including females. According to Lutheran doctrine, marriage is important, and gender roles should be enforced: women belong in the home and should control the economy, while men should control the household. Clergy can marry.

Salvation is attained by faith alone, instead of through works. Religious authority is found in the Bible instead of from the Pope; each man can be his own priest. Religious services are held in vernacular instead of Latin. Only two sacraments are followed: Baptism, and the Lord's Supper. Lutheranism teaches neither "transubstantiation" (the Roman Catholic view that the wine and bread change into the body and blood of Christ) nor "consubstantiation" (the view that the body and blood mingle with the bread and wine to become a third substance), but instead teaches that the Lord's Supper is the true body and blood of Jesus Christ, "in, with and under the bread and wine," given to believers to eat and drink. The benefits of receiving the sacrament come not from the physical eating and drinking, but from Jesus' spoken promise and assurance. In this sense, the sacrament is a proclamation of the Gospel. It is God's Word that makes the Lord's Supper a sacrament, and Luther taught that this means of grace is to be received in faith.

Justification by Faith
sửa

Chief among Luther's doctrines is Justification by Faith. In it, he attacks the Church's view that good works can get a Christian into heaven. For Luther, because humans are inherently flawed, they can only rely on God's grace to get to heaven, not their own works. Therefore only faith in the grace of God was necessary (and sufficient) to obtain entry to heaven.

The Bible as Supreme Authority
sửa

Luther said, "... when the Word accompanies the water, Baptism is valid, even though faith be lacking."

Luther challenged the role of the Pope as the supreme temporal authority for interpreting God's will. For Luther, the Bible was the supreme authority of God. As an extension of this philosophy, Luther believed that all Christians should be able to interpret the Scripture (in effect, acting as their own priest). This led Luther to place a heavy emphasis on universal literacy among Christians so that they could read the Bible and attain salvation (a doctrinal point which, along with the advent of the printing press barely more than half a century earlier, led to profound implications for Western society). It also led to Luther's translation of the Bible into German, which he did while in hiding from the wrath of the Holy Roman Emperor. This edition of the Bible became massively popular and made Luther's dialect of German the standard to this day. It also had the intended effect of moving Protestant liturgy into the vernacular.

The Sacraments
sửa

The Catholic Church at the time of Luther had seven sacraments (with little change today):

 • Baptism -- The dousing of infants with water to induct them into the church.
 • The Eucharist (Holy Communion) -- Taking bread and wine in remembrance of the Last Supper.
 • Matrimony -- Marriage.
 • Holy Orders -- Becoming a priest.
 • Penance -- Making contrition for your sins.
 • Confirmation -- a kind of coming-of-age rite in which young people are indoctrinated to the church's teachings.
 • Last Rites of Extreme Unction (Last Rites) -- At that time an anointing with oil to heal the sick, now more commonly a death rite.

Luther considered all but two of those to be unnecessary, and out of the two he accepted (Baptism and Holy Communion) he considered only baptism to be doctrinally sound. The present Roman Catholic view of the Holy Communion (transubstantiation) developed in the scholastic period. According to this understanding of the Eucharist, Roman Catholic priests were primarily responsible for the bread and wine of the Eucharist becoming the body and blood of Christ. Luther did not believe that the bread and wine changed into the flesh and blood of Christ, but rather that the flesh and blood of Christ was invisibly present "in, with, and under" the bread and wine in the ritual. This "Real Presence" is caused by God and not by a priest thus undercutting the Catholic authority over the sacrament.

Ulrich Zwingli (1484-1531), Zwinglianism

sửa

Zwinglianism originated in Switzerland, introduced by Ulrich Zwingli. Zwinglism believed in the two sacraments of baptism and communion. The religion advocated most of the key Protestant beliefs. It believed that the Church is the ultimate authority, and it rejected rituals such as fasting and the elaborate ceremonies of Catholicism. Finally, it advocated reform through education.

John Calvin (1504-1564), Calvinism

sửa

John Calvin founded Calvinism in Geneva, Switzerland; Calvinism later spread to Germany. Calvin was the leading reformer of the second generation of the Reformation, succeeding Martin Luther at the forefront of theological debate and discussion. His most important work was Institutes of the Christian Religion, published in 1541 at the age of 26. At the time, it had a tremendous impact, and many considered Calvin to be a Protestant equivalent of Thomas Aquinas. In it, Calvin outlined the central premises of the religious doctrine which was to bear his name.

Predestination

sửa

Foremost among these is Calvin's assertion of Double Predestination (often simply referred to as predestination). Single predestination was the doctrine held by most orthodox theologians, including Luther. It said, in essence, that the elect were predestined for heaven. However, they pointed out that those who went to hell went there on their own free will. Calvin objected to this, saying that because all mankind was born in sin, and God had chosen a specific few to go to Heaven through His grace, he must have also chosen an elect who are doomed to damnation. This assertion is based on the commonly accepted view of God as: Omnipotent, Omniscient, Omnipresent, and All-Loving. From these premises, Calvin concluded that not only is there an elect destined for Heaven, but also an elect destined for Hell, and that no one could know with certainty their destination.

The Sacraments

sửa

Like Martin Luther, Calvin believed that there were only two sacraments in the church: the Eucharist (Holy Communion) and Baptism. With regard to the Eucharist (Holy Communion), Calvin tried to eke out a middle path between the positions which had led to the schism of the Marburg Colloquy. While Luther insisted that the body and blood of Christ were made materially present in the bread and wine of the communion, and Zwingli insisted that the communion was merely a symbol of communion, Calvin said that participating in The Eucharist raised the heart and mind of the believer to feast with Christ in heaven. Calvin's view never took root within the Reformation and it was eventually overshadowed by Luther's and Zwingli's views.

Huguenots

sửa

French Calvinists that were persecuted because of their religion. The Edict of Nantes gave them the freedom of worship, however during the reign of Louis XIV, the Edict of Fountainbleu was passed. The Edict of Fountainbleu revoked the rights given to the Huguenots.

Chart of Key Religions

sửa

The below chart offers a simple summary of key details of the major Protestant religions that came to formation, as well as Catholicism.


Religion
Key Beliefs/Documents
Sacraments
Key People and Locations
Church/State Relationship
Lutheranism
 • Saved by faith alone
 • No sale of indulgences
 • Church attendance is not mandatory; instead individual prayer and Bible reading
 • There is no purgatory
 • Reject papal authority

Two:

 1. Baptism
 2. Communion ('Real Presence')
 • Martin Luther
 • Huss and Wycliffe (foundation of ideas)
 • Located in North Germany, Sweden, Norway, Denmark
The state is more important than the church
Calvinism (aka Prestbyterians, Puritans, Huguenots)
 • Predestination - God has saved an "elect" group of people, but a person's actions during his or her lifetime indicates the likelihood of him being one of the elect
 • Prayer and work are the hallmarks of society
 • Possession of luxury items indicate arrogance

Two:

 1. Baptism
 2. Communion, which is simply symbolic (or 'spiritual presence')
 • John Calvin
 • Nobles and middle class
 • Located in eastern parts France, Scotland, England, Bohemia, the Holy Roman Empire, Netherlands
The church is more important than the state
Catholicism
 • Saved by the grace of God alone through faith and works
 • You need to attend church, only valid authority for interpretation is the Magisterium's
 • Traditions, not just Scripture, are sources of doctrine
 • Extra ecclesiam nulla salus - there is no salvation outside the Church
 • Papal authority

Seven:

 1. Baptism
 2. Reconciliation: first confession
 3. First communion (transubstantiation)
 4. Confirmation
 5. Marriage
 6. Holy orders: priest(only men)
 7. Last rites (Anointing of the Sick)
Throughout Europe, especially in France, Bavaria, the Iberian countries, Austria, Poland and Italy The church is more important than the state

The Counter-Reformation

sửa

The Catholics, enraged at the rise of Protestantism and determined to restore their control over European society, began their reform movement, which gained momentum in Italy during the 1530s and 1540s. The Catholic Church worked to reform, reaffirm their key beliefs, and then defend their ideology. It is important to recognize that they changed nothing about their core beliefs.

Council of Trent (1545-1563)

sửa

Pope Paul III and Charles V Hapsburg of Austria convened a general church council at Trent that met sporadically between 1545 and 1563. The Council reasserted the supremacy of clerics over the laity. It did, however, establish seminaries in each diocese to train priests. They reformed indulgences, though the process was continued. They did, however, eliminate pluralism, nepotism, simony, and other similar problems from the church. They reaffirmed their belief of transubstantiation that during the Eucharist, the bread and wine literally become Christ's body. The Council showed that the schism between Protestants and Catholics had become so severe that all hopes of reconciliation were gone.

Catholic Attempts to Re-convert Protestants and Extend the Faith

sửa

The Catholic Church used Baroque art to show dramatic biblical scenes and large canvasses. This art was primarily spectator-oriented and was used to make religion more enjoyable to the lay person. In Spain and Rome, Inquisitions, or institutions within the Roman Catholic Church charged with the eradication of heresy, were used to root out heretics. In addition, the Church established the Index of Prohibited Books, which banned books they considered heretical. Finally, the Church sent missionaries around the globe to spread its beliefs and faith.

Jesuits

sửa

The Society of Jesus, or Jesuits as it was known (founded on August 15, 1534 in France), was a new religious order that arose as a result of the Counter-Reformation. It was founded by former Spanish soldier and priest, St. Ignatius of Loyola (1491-1556), to convert Protestants and non-Christians to Catholicism and add lands to Christendom. The Jesuits vigorously defended the papal authority and the authority of the Catholic Church, thus their title as the "footmen of the Pope".

Missionaries

sửa

Missionaries visited other distant nations to spread the ideals of Catholicism.

Major Figures

sửa

The three most Catholic nations in Europe at the time were the Holy Roman Empire, Spain, and France. Important leaders of the Counter-Reformation included:

 • Paul III, the pope that called together the Council of Trent
 • Charles V Hapsburg, leader of Austria and the most vigorous defender of the Catholic Church at the time in Europe
 • Philip II Hapsburg, leader of Spain and Catholic son of Charles V; he married Mary Tudor of England
 • "Bloody" Mary Tudor, Catholic daughter of Henry VIII Tudor, she married Philip II
 • Catherine de Medici of Florence, regent of France
 • Ferdinand II

Prominent Protestant opponents of the Counter-Reformation included:

 • Elizabeth Tudor, the leader of England and half-sister of Mary Tudor
 • William of Orange, the leader of the Netherlands
 • Protestant Princes in the Holy Roman Empire and France
 • Gustavus Adolphus of Sweden

The Spanish Reconquista of 1492

sửa

As a response to the reformation and in an attempt to preserve Catholicism in Spain, Ferdinand and Isabella forcibly expelled Jews and Muslims. Jews who either voluntarily or forced became Christians became known as conversos. Some of them were crypto-Jews who kept practicing Judaism. Eventually all Jews were forced to leave Spain in 1492 by Ferdinand and Isabella. Their converso descendants became victims of the Spanish Inquisition.

Religious Qualms in England

sửa

In 1547, 10 year old Edward VI, son of Henry VIII and Jane Seymour, took the throne. He was cold, serious, and cruel, and although he was incredibly intelligent and exceptionally capable for his age, he was represented by a regent who controlled the nation. From 1547 until 1549, the regent was Edward Seymour. From 1549 to 1553, the regent was John Dudley. Before Edward's death in 1553, he signed a will leaving the throne to Lady Jane Grey out of fear that his sister Mary would convert England back to Catholicism.

Lady Jane Grey ruled for nine days, but she and Dudley were soon arrested because Mary Tudor began to gain support since she was the rightful heir to the throne upon Edward's death.

"Bloody" Mary Tudor thus took the throne in 1553 and ruled until 1558. She was proud, stubborn, vain, vulnerable to flattery, but most of all, she was highly Catholic. In 1554, she converted England back to Catholicism and burnt hundreds of Protestants at the stake, thus earning her nickname "Bloody" Mary. She married Philip II of Spain. However, as a result of her illness from ovarian cancer, she was forced to recognize her Protestant sister Elizabeth as the heir.


Lịch sử châu Âu: 00 · 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14