Thức ăn cho heo là một sản phẩm được mở khóa ở cấp độ kinh nghiệm .

Tập tin:Hay Day - Thức ăn cho heo.png

Sản xuất

sửa

Mua bán

sửa

Đơn hàng thuyền

sửa

Mẹo chiến thuật

sửa