Thức ăn cho gà là một sản phẩm được mở khóa ở cấp độ kinh nghiệm 3.

Tập tin:Hay Day - Thức ăn cho gà.png

Sản xuất

sửa

Mua bán

sửa

Đơn hàng thuyền

sửa

Mẹo chiến thuật

sửa