Thức ăn cho bò là một sản phẩm được mở khóa ở cấp độ kinh nghiệm 6.

Tập tin:Hay Day - Thức ăn cho bò.png

Sản xuất

sửa

Mua bán

sửa

Đơn hàng thuyền

sửa

Mẹo chiến thuật

sửa